Skip to main content
LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

Scríobh Leabhar 2023-24

Tá áthas orainn a chur in iúl duit go bhfuil Scríobh Leabhar 2023-24 oscailte anois le haghaidh iarratas.
Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann an tionscadal léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga.
Críochnaigh Sloinneadh ÚIS ANSEO (Is é 3.00pm Dé hAoine, 13 Deireadh Fómhair 2023 an spriocdháta le haghaidh iarratais).
Tá gach eolas maidir le Scríobh Leabhar 2023-2024 ar fáil anseo

We are delighted to inform you that Scríobh Leabhar 2022-23 is now open for applications.
Scríobh Leabhar provides primary school students with the opportunity to write, design and publish their own books in Irish. The project promotes the reading and writing of Irish amongst young children.
Complete EXPRESSION OF INTEREST HERE (The closing date for applications is 3.00pm Friday 13th October 2023).
Information about Scríobh Leabhar 2023-2024 is available here