Skip to main content
LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

Tráth na gCeist

orange minimal kids english lesson presentation 2

DATE:     an Máirt 10ú/17ú/24ú Deireadh Fómhair 
TIME:      10.00am
VENUE:  Online

Tá Tráth na gCeist á eagrú ag Ionad Tacaíochta Oideachais Oideachais an Chláir - is é sin, Tráth na gCeist ar líne a chraolfar beo don seomra ranga ar an Máirt 10ú/17ú/24ú Deireadh Fómhair @ 10.00.

Beidh an Tráth na gCeist oiriúnach do Ranganna 3 - 6.  Is éard a bheidh i gceist leis an gcéad chuid den tionscadal seo ná 3 thráth na gceist ar líne.

Tuilleadh eolais:

 • 5 bhabhta x 8 gceist d'fhoirne de cheathrar
 • Tá béim ar éisteacht agus labhairt na Gaeilge agus, ar ndóigh, spraoi a bheith ag gach duine!
 • Beidh páistí cleachta le Tráth na gCeist freisin.
 • Is féidir le múinteoirí na bileoga freagraí comhlánaithe a bhailiú i ndiaidh gach babhta.
 • Is féidir le múinteoir nó múinteoirí ranga daltaí a mholadh chun na babhtaí ar fad a cheartú nuair a chuirfear críoch leis an tráth na gceist.
 • Cuirfear na freagraí ar gach babhta ar fáil do na ranganna rannpháirteacha.
 • Glaofaidh fear/ bean na gceisteanna na freagraí amach i ndiaidh gach babhta.
 • Ní dhéanfar aon cheartúcháin ag deireadh babhtaí ach ag deireadh an trátha na gceist.
 • Socraíonn múinteoirí conas an méid seo a eagrú ina seomraí ranga féin.
 • Ag an gcéim seo den tionscadal, ní dhírítear ar na scóir ná ar scoileanna a leanúint tríd an Ionad Tacaíochta Oideachais, ach ar fhorbairt na Gaeilge mar theanga bheo bhríomhar.
 • Cuirfear ar aghaidh an nasc chuig an seisiún ar líne ag 9.30 a.m. gach maidin a bheidh an tráth na gceist ar siúl.