Skip to main content
LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

TL21 (2023 - 2025) - Grúpa Gaeilge

tl21_image.png

TL21 (2023 - 2025) - Grúpa Gaeilge - Eolas Ginearálta

Eolas ar Chlár TL21

Tá sé i gceist Clár TL21 a chur ar fáil go hiomlán trí mheán na Gaeilge sna blianta 2023 - 2025.

Beidh an cúrsa ar fad ar líne.

Beidh ar gach scoil 3 mhúinteoir a ainmniú a bheidh ag freastal ar na seisiúin ar son na scoile.

Ba cheart go mbeadh an príomhoide / an leasphríomhoide mar dhuine amháin den triúr sin.

Beidh 5 shéisiún i gceist i rith na scoilbhliana seo agus 5 shéisiún eile i rith na scoilbhliana seo chugainn.

Tá sé i gceist againn gaelscoileanna agus scoileanna Gaeltachta ó cheantair éagsúla ar fud na tíre a chur ag comhoibriú le chéile i rith an chláir. Beidh an clár ar fad dírithe ar fhoghlaim agus ar theagasc.

Tá uimhir theoranta scoileanna i gceist.

Is é Dé hAoine 10/11/2023 roimh a cúig a chlog tráthnóna an spriocdháta le suim a léiriú sa chlár.

Tuilleadh Eolais?

Féach ar TUILLEADH EOLAIS

An bhfuil aon aiseolas ó scoileanna eile?

Cad é an chéad chéim eile?

Líon isteach an léiriú spéise ag an nasc seo thíos chun tuilleadh eolais a fháil ar TL21 trí mheán na Gaeilge.

Léiriú Spéise