LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

Seimineár Gréasáin/Ceardlann le teacht

Seimineár Gréasáin/Ceardlann le teacht

Cúrsaí Samhrata

Clár Múinteoir Ealaíontóir - FGL feabhsú ar Oideachas sna healaíne in Éireann – Ar Líne

TAP Online logoAn múinteoir tú le suim i gcomhpháirtíocht le ealaíontóir?  Cúrsa Samhrata saor ar líne ar fáil, le cead lá EPV san áireamh comh maith le deis freisin mar ealaíontóir cónaithe.

Dáta an cúrsa: 01-07-2021 9:00 r.n.
Costas: Saor
Suíomh: Ar Líne
Teagascóir - Cáinteoir: Ealaíontóir TAP

Ficheall le haghaidh scileanna sóisialaigh

Chess for Social SkillsIs cur chuig nua é don córas atá ann faoi láthair é Ficheall le haghaidh scileanna sóisialaigh.  Is féidir é a chur ar fáil don rang iomlán nó i grúpa beaga.   Is scafall láidir í an Ficheall chun scileanna sóisialaigh a chuimsiú de barr nádúr struchtúrtha an cluiche.

Costas: €50 (Neamh-inaisíoctha/ Neamh inaistrithe)

Dáta an Cúrsa: 01-07-2021 9:30 r.n.
Suíomh: Ar Líne
Teagascóir - Cainteoir: Michael Finnegan

CRAFTed – Ag druidim i dtreo an curaclam tríd cruthaitheacht FGL an Samhradh

CRAFTed 2021Pleanáil agus ag dearadh ceardaíocht & tionscnamh ranga deartha tríd téamaí, ábhair agus scileanna a gcabhraíonn le cur chuige comhtháite sa rang.

Costas an Cúrsa €50.00 (Neamh-Inaisíoctha / Neamh- Inaistrithe)

Dáta an Cúrsa: 01-07-2021 9:30 r.n.
Suíomh: Ar Líne
Teagascóir - Cainteoir: Ruth Duignan

Ceol & Forbairt Teanga

Music Language Development 2021Is í aidhm an cúrsa seo ná na baill a cumasaigh :

· An Feadóg stán a seinm a leibhéal oiriúnach chun ranganna feadóg stán a mhúineadh dá chuid scoláirí iad.
· An cheoil a úsáid chun tacú le múineadh an curaclam tríd teanga príomha na scoile ó rang a trí go dtí rang a sé.

Costas - €50 (Neamh-Inaisíoctha / Neamh- Inaistrithe)

Dáta an cúrsa: 01-07-2021 9:30 r.n.
Suíomh: Ar Líne
Teagascóir - Cainteoir: Lourda Roseingrave

Choinnigh an Uathachas Gníomhach

Get Autism Active 2021

- Ransú ar an Uathachas /Scileanna gluaiseacht bunúsach ó peirspictíocht taighde, polasaithe agus cleachtas

- Clár Scileanna gluaiseacht bunúsach a pleanáil ó peirspictíocht niche

Costas - €50 (Neamh-Inaisíoctha / Neamh- Inaistrithe)

Dáta an cúrsa: 01-07-2021 9:30 r.n.
Suíomh: Ar Líne
Teagascóir - Cainteoir: Susan Crawford

   

Díríailiú agus Rialachán

Dysregulation to RegulationIs í aidhm an cúrsa seo, a bhfuil bunaithe ar feasacht tráma, múinteoirí a chuimsiú ina gníomhairí athraithe agus chun cabhrú le scoláirí druidim i dtreo rialachán laistigh den scoil.

Costas - €50 (Neamh-Inaisíoctha / Neamh- Inaistrithe)

Dáta an cúrsa: 01-07-2021 9:30 r.n.
Suíomh: Ar Líne
Teagascóir - Cainteoir: Aideen Flynn, MA, M-IAPTP

Cúrsa Samhrata Ar Líne - (Moodle)

Chláraigh le haghaidh do chúrsaí Samhrata ar líne le Ionad Oideachas Contae Maigh Eo i gcomhpháirtíocht le Ionad Oideachas an Chláir!

https://elearning.mayoeducationcentre.ie/

Data an Cúrsa: 01-07-2021 12:00 r.n.
Súiomh: Ar Líne
Costas: €59.00

Ag Stiúradh STEAM – Conas STEAM a chur i gcríoch trasna an curaclam Bunscoile

Steering STEAM 2021Ag stiúradh STEAM 

·  Ag cuimsiú oideachas STEM, tá aitheantas aige anois i uasdátú SSE 13

·  Ar fáil do Múinteoirí tá ag iarraidh cultúr feabhsú agus comhoibriú a chur chun cinn comh maith le nuálaíocht agus cruthaíocht i dtaobh múineadh, foghlaim agus measúnú.

Costas- €50 (Neamh inaisíoctha / Neamh-inaistrithe)

Dáta an cúrsa: 16-08-2021 9:30 r.n.
Suíomh: Clare Ionad Oideachas an Chláir
Teagascóir - Cainteoir: Michael Browne

teachercpd.ie Eileamh Cúrsaí Samhradh Ar Líne

Tá PDST Teicneolaíocht san Oideachas ag tairiscint spás breise an Samhradh seo do Múinteoirí Bunscoile ar an cúrsa Samhrata ar líne.  San áireamh ná:

·  'Réamhrá do Saoránaíocht Digiteach san Oideachas (Bunscoil) cúrsa nua suimiúil

·  'Físeán sa rang digiteach sa rang Bunscoile', Tá an dhá cúrsa ar fáil le haghaidh lá EPV comh maith


Dé Luan, 17u Bealtaine bhí dóthain spás ar fáil ar an dhá chúrsa, Iúil 1-20ú agus ar an Saoránaíocht Digiteach in mí Lúnasa 3-9ú  ( Cúrsa céanna i mí Iúil lán) 
Le Cláru nó don nuacht is deanaí téigh go TeacherCPD.ie


 

Seimineár Gréasáin/Ceardlann ar líne le teacht

Cruinniú Cinn Bliana Ionad Oideachas an Chláir

AGMFáilte roimh cách ag an gcruinniú seo le tacú le Ionad Oideachas an Chláir, cúnamh a thabhairt d’ár scoileanna.

Dáta an cúrsa: 31-05-2021 5:00 i.n.
Costas: Saor
Teagascóir- Cainteoir- Ionad Oideachas an Chláir

Cruinniú Gréasán Rúnaí Bunscoile an Chláir

School SecretaryDeis buaileadh le chéile ar líne agus plé a dhéanamh ar dúshlán agus rathúlacht na bliana.

Dáta an cúrsa: 02-06-2021 11:00 am
Costas: Saor
Teagascóir- Cainteoir: Marie Clare Gorman

Seimineár Gréasán- Grúpa Taca Naíonáin – Comhairle Praiticiúla do Mhúinteoirí Naíonáin bheaga agus Naíonáin Mhóra -Meitheamh

Infant supportTá Martina tar éis lámh chúnta a thairiscint go lách, leanúint leis an Grúpa Taca Naíonán le linn dúshlán na hama seo.  ‘Filleadh ar scoil: Comhairle praiticiúla do Mhúinteoirí Naíonán Bheaga agus Naíonán mhóra.’ Mar sin tá sé molta cruinniú a bheith ann ar Zoom. Dé Máirt an 8ú Meitheamh.  Beidh deis ann sa chruinniú seo comhrá a thosú, smaointe a roinnt agus plean ar chuir le chéile.

Dáta an cúrsa: 08-06-2021 4:00 i.n.
Costas: Saor
Teagascóir - Cainteoir: Martina O Grady

Bainstíocht Iompar Dúshlánach

Seisiún 1 - Réamhrá, Seisiún 2 - Bainistiú‘droch-iompar bunúsach’ sa seomra ranga, Seisiún 3 – Bainistiú droch iompar atá ag méadú, Seisiún 4 – Cleachta an teoiric.  Beidh na ceithre seisiúin seo ar fail ar an bpointe mar tá siad réamh-thaifeadta.

Dáta an cúrsa: Beidh na ceithre seisiúin seo ar fail ar an bpointe mar tá siad réamh-thaifeadta.

Costas: €10.00
Teagascóir-Cainteoir: Joe Lynch

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Contact the Centre

  • Tel: 065 684 5500
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Govermment Buildings,
Kilrush Road,
Ennis,
Co. Clare

Location