LOGIN REGISTER

Search-Courses

Category

Scríobh Leabhar 2022-23

scriobh leabhar 2022

Tá áthas orainn a chur in iúl duit go bhfuil Scríobh Leabhar 2022-23 oscailte anois le haghaidh iarratas.
Tugann Scríobh Leabhar deis do pháistí bunscoile a gcuid leabhar féin a scríobh, a dhearadh, agus a fhoilsiú as Gaeilge. Cuireann an tionscadal léitheoireacht agus scríbhneoireacht na Gaeilge chun cinn i measc páistí óga.
Críochnaigh Sloinneadh ÚIS ANSEO (Is é 3.00pm Dé hAoine, 21 Deireadh Fómhair 2022 an spriocdháta le haghaidh iarratais).
Tá gach eolas maidir le Scríobh Leabhar 2022-2023 ar fáil anseo
Tuilleadh eolais anseo

We are delighted to inform you that Scríobh Leabhar 2022-23 is now open for applications.
Scríobh Leabhar provides primary school students with the opportunity to write, design and publish their own books in Irish. The project promotes the reading and writing of Irish amongst young children.
Complete EXPRESSION OF INTEREST HERE (The closing date for applications is 3.00pm Friday 21 October 2022).
Information about Scríobh Leabhar 2022-2023 is available here
Further information here

ESCI

The ESCI (Education Support Centres Ireland) website pulls in courses from Education Centres all over the country allowing you view all courses taking place nationwide.

Contact the Centre

  • Tel: 065 684 5500
  • Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Govermment Buildings,
Kilrush Road,
Ennis,
Co. Clare

Location